Start Balanstrainingen (voorlopige planning):

- Najaar 2018: Arnhem  

- Start februari: Breda


Ontdek nieuwe mogelijkheden voor herstel en balans na een Intensive Care opname. Ervaar meer rust en vertrouwen in jezelf.

“Ik ervaar nu meer innerlijke rust en merk signalen van mijn lijf op. Ik ervaar ook dat ik kan kiezen hoe ik er vervolgens mee om ga.”

“Heel veel puzzelstukjes vallen dan op hun plaats. Het vechten tegen en accepteren van je beperkingen kost dan minder energie”.

 

“Het is zeker aan te raden voor iedereen die vastloopt in het leven, deze cursus te gaan volgen”.


Een opname op de Intensive Care (IC) is een ervaring die door velen als zeer ingrijpend wordt ervaren en het dagelijkse leven ernstig kan belemmeren, vaak nog jaren ná het verblijf op een IC. De Balanstraining ondersteunt u bij het (her)vinden van de balans in leven en lijf. Daarbij is ‘zelfzorg’ essentieel: u weet immers als geen ander hoe het met u gaat, welke belemmeringen u ervaart en waar u behoefte aan heeft. Soms ontbreken echter de kennis en een houvast om de volgende stap te zetten. De Balanstraining helpt u bij deze stap op weg naar herstel en aanvaarding.

Voor wie?

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten is ontwikkeld voor mensen die een kritieke ziekte en opname op een intensive care (IC) hebben meegemaakt en die daar 9 maanden na het verlaten van de IC nog klachten van ondervinden. Omdat de ervaring leert dat in het begin alle energie nodig is voor het eerste herstel, richt de Balanstraining zich op het vervolg van het herstel. De Balanstraining kan aansluiten op een nazorgtraject van het ziekenhuis of enkele jaren na het verlaten van de Intensive Care gevolgd worden.

 

Voorbeelden van lichamelijke klachten zijn: spier en zenuwpijnen, verhoogde vatbaarheid, gewrichtsklachten, vermoeidheid, conditionele problemen en spierzwakte. Ook cognitieve problemen komen vaak voor: concentratie- en geheugenproblemen, overprikkeling door geluid en het niet meer kunnen multitasking. Op mentaal vlak gaat het onder andere om depressie, angsten en paniekstoornissen. De hier genoemde klachten vallen onder het zogenaamde Post Intensive Care Syndroom (PICS). 

 

Soms worden deze klachten al enkele jaren ervaren zonder dat dit wordt onderkend. Over de gevolgen van een IC-opname is namelijk nog weinig bekend is, zowel bij patiënten als bij artsen. Mensen denken vaak ‘dat zij gek zijn’.  

 

De Balanstraining is specifiek ontwikkeld voor de groep ex-IC-patiënten die blijvend klachten ondervindt van een IC-opname: een unieke op maat geschreven training binnen het nazorg-aanbod.

 

De belangrijkste pijlers van de Balanstraining zijn:  Mindfulness, lotgenotencontact en (theoretische en praktische) kennis. Voor een duidelijke beschrijving van de training wordt verwezen naar: Opbouw en inhoud van de Balanstraining.  

 

Effecten van de Balanstraining

Naar de effecten van de Balanstraining is - onder begeleiding van het Lectoraat Acute Intensive Zorg - onderzoek verricht door studenten van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). De beschreven effecten zijn divers. Een aantal concrete ervaringen waren: “toename van zelfvertrouwen“, “meer rekening houden met mijzelf en anderen“, “positieve verandering gedachtegang“, “prettiger kunnen ontspannen“, “rustiger slapen“, “betere omgang met de energie“, “beter omgaan met spanning“, “kennen van eigen grenzen“, “meer inzicht in mijzelf“, “beter begrijpen van de oorzaak van bestaande klachten“, “beter communiceren“. Deelnemers gaven ook aan dat het contact met lotgenoten hielp bij het uiten van gevoelens en een betere bewustwording van de ervaren klachten.

 

Aanbevelingen 

De waarde van de Balanstraining wordt onderschreven door zowel de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) als de Vereniging van IC-Verpleegkundigen Nederland (V&VN IC).

 

Ontwikkeling van de training

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten is een initiatief van Hanneke Oonk. Zij biedt met haar praktijk Gezondheidszorgcoach ondersteuning en hulp aan mensen die kampen met de gevolgen van een kritieke ziekte of een overweldigende ziekenhuisopname, zoals het verblijf op een Intensive Care. Hanneke is gediplomeerd Counsellor/MBSR-trainer en gekwalificeerd EMDR master practitioner. Daarvoor heeft zij jarenlang gewerkt als verpleegkundige op de Intensive Care. Hier heeft zij tevens gewerkt aan de ontwikkeling van de nazorg-poli voor ex-IC-patiënten. Ook geeft zij lezingen aan zorginstellingen en patiëntenverenigingen over de gevolgen van een IC-opname.  

 

De Balanstraining is ontwikkeld in samenwerking met Idelette Nutma. Idelette is ervaringsdeskundige en heeft zelf op een IC gelegen. Daarvoor had ze circa 10 jaar gewerkt in de zorg als verpleegkundige, teamleidster en hoofd. Samen met Rob Bruntink heeft zij de website opeenicliggen.nl opgezet. Daarnaast geeft ze lezingen over de gevolgen van een IC-opname en is ze schrijfster van de boeken Septische shock en Sepsis en daarna. Idelette beschrijft o.a. in het werkboek handvatten en mogelijkheden  voor een duurzaam herstel. Meer informatie over Hanneke en Idelette is opgenomen onder Wie zijn wij?

 

Persoonlijke begeleiding voor ex-IC-patiënten

Het kan zijn dat de Balanstraining niet goed past bij de persoonlijke situatie. Niet iedereen is bijvoorbeeld in staat om een groepstraining te volgen en volgt liever de Balanstraining individueel. Soms is er meer behoefte aan een andere vorm van ondersteuning. Gezondheidszorgcoach biedt daarom ook persoonlijke begeleiding aan voormalig IC patiënten in de vorm van counselling en EMDR. Meer informatie over deze mogelijkheid is te vinden op de website van Gezondheidszorgcoach onder: Counselling

 

Persoonlijke begeleiding voor familieleden

Naasten kunnen ook gevolgen ondervinden van de soms overweldigende gebeurtenissen op de Intensive Care. Klachten als angst- en paniekstoornissen maar ook depressie en verstoorde rouw kunnen ervaren worden en vallen onder het Post Intensive Care Syndroom-Familie (PICS-F). Daarom biedt Gezondheidszorgcoach ook persoonlijke begeleiding aan familieleden in de vorm van counselling en EMDR. Meer informatie over deze mogelijkheid is te vinden op de website van Gezondheidszorgcoach onder: Counselling

 


De Balanstraining voor ex-IC-patiënten is een initiatief van Gezondheidszorgcoach.

 

 

 

Gezondheidszorgcoach is:

 

 


 

lid categorie 1 beroepsvereniging VMBN, lidnummer: 2015577

 

 

aangesloten bij beroepsvereniging: ABvC, lidcode: 117852

 

ingeschreven in het RBCZ- register Registertherapeut BCZ, licentienr.: 301465R

 

aangesloten bij Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

 

aangesloten bij SCAG


 

aangesloten bij Gcoach.nl en Counselling.nl