Ervaringen van deelnemers

Ditte

 

Ik heb de balanstraining als zeer positief ervaren. Ik heb tijdens de training handvatten gekregen om mijn fysieke en mentale beperkingen, die ik over gehouden heb na mijn ongeval en het verblijf op de IC, te leren accepteren. De duidelijke uitleg verklaart een hoop van mijn klachten en dit leidt dan tot meer begrip voor mezelf.

 

Maar vooral het contact met lotgenoten heeft veel erkenning en herkenning gegeven. Voor ik de training ging volgen twijfelde ik erg aan mezelf en dacht ik af en toe dat ik gek was. Maar als je hoort dat je niet de enige bent met klachten die toegeschreven worden aan het verblijf op de IC, dan geeft dat een goed gevoel. Heel veel puzzelstukjes vallen dan op hun plaats. Het vechten tegen en accepteren van je beperkingen kost dan minder energie.

 

De Mindfulness die gedurende de training ook aan de orde is geweest wordt nu door mij in het dagelijks leven toegepast. Op de momenten van chaos en paniek in mijn lijf en hoofd geeft dit mij de broodnodige rust.

 

De goede sfeer tijdens de training en een luisterend oor van lotgenoten en leiding heeft er toe geleid dat ik me meteen thuis voelde in de groep. Daardoor stel je je op de trainingsdagen kwetsbaar op en kun je alles wat je wilt ter sprake brengen.

 

Annemiek

 

Herkenning in de uitzending van Kruispunt 18 oktober 2015! Nog jaren na de kritieke ziekte, IC-opname en herstel heb ik nog steeds moeite mijn leven en werk weer in een goede balans te krijgen. Juist voor deze mensen hebben Hanneke en Idelette de Balanstraining ontwikkeld. Ik had geen behoefte veel terug te kijken of op te rakelen wat ik liever achter me wilde laten, maar ik kon ook niet verder; liep op een paar punten vast. Ik had moeite met de grenzen waarmee mijn lijf mij nu soms plotseling confronteert en hoe communiceer ik daarover met mijn omgeving? Hoewel aanvankelijk wat huiverig voor woorden als meditatie en Mindfulness…  bang dat ‘t zweverig is, ben ik er toch voor gegaan.

 

Best spannend 5 bijeenkomsten samen met anderen, materie die je niet kent, maar weten dat je deze stap voor jezelf hebt gezet.  Ieder van ons heeft zijn eigen verhaal, maar gaande de opdrachten blijkt dat ik met elk van hen ook overeenkomsten heb! We leren met aandacht signalen van ons lijf op te merken en gedachten, gevoelens en sensaties te onderscheiden.

 

Halverwege de training komen reactiepatronen en om gaan met stress aan bod, zoals je dat nu ervaart in relatie tot wat er in je leven is gebeurd. Voor mij echt de kern waar het om gaat. Pittig en confronterend, maar de moeite waard! De huiswerkopdrachten en begeleiding van Hanneke hebben me hierin juist verder geholpen. Verschillende methoden worden aangereikt en geoefend om stress die je bij jezelf opmerkt te kunnen beantwoorden zonder oordelen. Benoemen wat je energiegevers en -vreters zijn, zodat je bewuste keuzes kunt maken. Na bewust signalen opmerken, handvatten eigen maken om stress te handelen en reactiepatronen te doorbreken, is tot slot je energiebalans inschatten en communiceren met je omgeving aan de orde. Kortom: een training met een gedegen opbouw en een samenhangend geheel. Wie denkt dat het hiermee klaar is…… het is als leren autorijden, je krijgt de achtergrondkennis, nuttige handvatten, technieken en de eerste kilometers oefening mee om mindful verder op weg te gaan. Ik ervaar nu meer innerlijke rust en merk signalen van mijn lijf op. Ik ervaar ook dat ik kan kiezen hoe ik er vervolgens mee om ga, al heb je soms ook met je omgeving te maken..

 

Dankjewel Hanneke en Idelette, dat jullie niet alleen inzien waar deze groep mensen behoefte aan heeft, maar daar door deze training ook invulling aan willen geven!

 

Theo

 

Op 1 juli 2014 werd ik als gevolg van een bacteriële infectie opgenomen op de Intensive Care van het Ziekenhuis VieCurie in Venlo. Ik ben een tiental dagen op de Intensive Care in slaap gehouden met een sepsis en een delier. Een  jaar van operaties en lichamelijke revalidatie volgde. Tijdens mijn nazorggesprek op de IC in Venlo had ik aangegeven verder geen klachten te hebben. Dit was toen ook zo.

 

In september 2015 kreeg ik te maken met een aantal heel vervelende verschijnselen. Een enorme vermoeidheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen, pijn in mijn benen enz. Daarnaast had ik een behoefte om te weten wat er nu eigenlijk allemaal gebeurd was. Ik ben vervolgens gaan Googelen en kwam uit op de website www.opeenicliggen.nl en www.FCIC.nl, terecht. Daar las ik artikelen over het Post Intensive Care Syndroom. Daar schrok ik enorm van. Mijn gedachte was dat de ellende achter de rug was. Verre van dat. Ik ben vervolgens zelf in actie gekomen door te gaan zoeken naar mensen of instanties die mij konden helpen. Ik heb een tweede zeer verhelderend nazorggesprek gehad en ben met behulp van fysiotherapie gaan werken aan de verloren conditie en kracht.

 

Last but not least heb ik mij aangemeld voor de Balanstraining bij Hanneke Oonk. De Balanstraining heeft me twee belangrijke zaken geleerd. Ten eerste: bewust zijn van je lichaam en geest en wat je daar aan kunt doen. En daarnaast: hoe belangrijk het is om je ademhaling onder controle te hebben. Een goede ademhaling geeft rust. De methode is Mindfulness.

 

Uiteindelijk heeft een en ander ertoe geleid dat ik na twintig maanden weer volledig aan het werk ben. Ik moet nog steeds opletten en naar mijn lichaam luisteren, maar de geleerde technieken in combinatie met kracht en conditie stellen me in staat om toch redelijk op het rechte spoor te blijven.

 

Annet

 

In het begin wist ik niet zo goed wat me overkwam, maar gaandeweg de cursus kreeg ik meer inzicht. Het waren fijne gemoedelijke bijeenkomsten en ik heb er veel van geleerd. Nu ben ik bezig om Mindfulness in het dagelijks leven toe te passen en dat gaat met vallen en opnieuw beginnen, dus ik ben er nog lang niet.

Maar ze zeggen altijd: de aanhouder wint. Dus daar ga ik voor. Het vergt ook tijd om je denkwijze in je leven te veranderen en proberen te leven in het nu, dit moment. Ook is het fijn, dat ik altijd hulp bij Hanneke kan vinden, wanneer ik ergens geen raad mee weet en dat is een geruststellende gedachten.

 

Het is zeker aan te raden voor iedereen die vastloopt in het leven, deze cursus te gaan volgen. Ik wens iedereen alle goeds toe.

 

 

Nicole

 

Ik heb het laatste kwartaal van 2016 de Balanstraining bij Hanneke gevolgd. Mijn IC-opname dateert al van november 2011. De 2 jaar na deze opname zat ik nog volop in het medische circuit met weken ziekenhuisopname, extra complicaties, operaties, etc.

 

Ik besloot in 2014 dat het toen maar allemaal klaar moest zijn en heb volop de blije bij uitgehangen om iedereen, maar vooral mezelf, te bewijzen dat alles achter de rug was en we vooral vooruit moesten kijken. Dat heb ik tot medio 2015 volgehouden: het kaartenhuis stortte in elkaar en ik heb moeten toegeven dat ik afscheid moest nemen van Nicole 1.0 maar geleerd dat Nicole 2.0 ook meer dan prima is. Maar dan wel met een veranderde gezondheid en een ander energiepeil maar met dezelfde intelligentie en dezelfde positieve kijk op het leven.

 

Het meest lastige van alles vond ik dat je referentie naar je oude ik veranderd is. Ik moest mezelf opnieuw leren uitvinden, leren wat ik aankon, hoe ik moest omgaan met mijn beperkingen, waar mijn (nieuwe) grenzen liggen en vooral ook hieraan toegeven en anderen duidelijk maken dat de grens bereikt is. De Balanstraining heeft mij hierin geholpen. Door inzicht te geven in mijn eigen gedrag, handvatten te geven hoe om te gaan met stress of stressvolle momenten maar ook door een stuk theoretische uitleg waardoor ik een bevestiging kreeg dat ik wel degelijk restverschijnselen heb die verklaarbaar zijn. Dit inzicht verandert op zich niets aan de situatie maar geeft me wel meer innerlijke rust.

 

De training is gegeven in een aangepaste setting met slechts twee deelneemsters. Dat maakt het lotgenotencontact wellicht beperkter maar de herkenning bij en de klik met de andere deelneemster was dusdanig dat ik dit als zeer positief heb ervaren.

 

Door haar persoonlijkheid, kennis en ervaring weet Hanneke de materie goed over te brengen en de oefeningen die de training ondersteunen worden zorgvuldig begeleid en uitgelegd. Grote uitdaging nu voor mij is hetgeen wat ik geleerd heb nog verder in praktijk te brengen en mindful mijn activiteiten te plannen en mijn energiepeil te bewaken. Het werkboek dat bij de training wordt uitgereikt helpt daarbij, evenals de cd waarmee de oefeningen begeleid worden.

 

Nu steeds meer bekend wordt over de mogelijke naweeën van een ic-opname hoop ik dat de Balanstraining beter zijn plek kan krijgen in het nazorgtraject voor een ieder die daar behoefte aan heeft. En dat meer zorgverzekeraars het nut en de noodzaak gaan erkennen van een dergelijke training en niet 'standaard' een aanvraag voor vergoeding afwijzen. Zoals mijn eigen zorgverzekeraar schreef: 'deze training is niet medisch'. Het is maar hoe je het bekijkt...

 

 

Claudia

 

De balanstraining kwam voor mij op het juiste moment. Negen jaar na mijn tijd op de intensive care en kritische ziekte. Al die jaren erna heb ik geworsteld en gevochten tegen PICS. Ik wilde er niet van weten totdat het niet meer ging. Ik was toch beter, ik had het overleefd dus wat zeurde ik nu? Totdat het niet meer ging, echt niet meer ging en was het tijd om bij mezelf stil te gaan staan.

 

De balanstraining heeft me veel geleerd in zeer positieve zin. Een fijne groep waar vertrouwelijkheid en veiligheid met elkaar werd gecreëerd. De Mindfulness, de theorie en heldere uitleg hierover maken mijn leven op dit moment een stuk aangenamer. De training is een start, cadeau aan jezelf en ik zou dat iedereen gunnen die in mijn schoenen heeft gestaan.

 

Hanneke, Keep up the good work!

 

 

Marieke

 

De Balanstraining heeft me geleerd beter stil te staan bij mezelf. Het gaf me inzicht in hoe ik dingen soms als vanzelf doe, hoe ik beslissingen soms automatisch neem en wanneer mijn eigen gedachten een loopje met me nemen. Niet altijd erg of ongewenst, maar het me hier bewust van worden, blijkt een waardevolle stap om in het vervolg passendere keuzes te kunnen maken of bijvoorbeeld saboterende gedachten te kunnen herkennen voor dat wat ze zijn.

 

Hanneke reikte mij in de training en middels het huiswerk oefeningen aan waardoor ik dit zelf kon ervaren. Die bewustwording volgt dan bijna als vanzelf, maar dat neemt niet weg dat de training op zijn tijd toch heel pittig, intensief en confronterend is.

 

De mindfulness onderdelen uit de training weet Hanneke op zo een prettige en nuchtere manier duidelijk te maken dat mijn aanvankelijke weerstand hiervoor gelukkig al heel snel verdween. Het is echt iets wat je moet ervaren want als je het wilt uitleggen vind ik dat het nog steeds zo zweverig klinkt als waar ik dus onterecht bang voor was.

Het was heel fijn om in maar 5 bijeenkomsten zulke basale kennis te verwerven, hierdoor voelt het geleerde zowel heel groot als ook maar heel klein. De raakvlakken met de ic opname zijn mede daardoor denk ik ook nooit vergezocht en sluiten er steeds precies op aan. Het heeft me echt geholpen een nieuwe balans te vinden met mijn nieuwe ik.

 

Achteraf kan ik zeggen dat er een mooie opbouw in de trainingsdagen zit. Ik moest daar wel op leren vertrouwen want ik wilde toch eigenlijk wel graag van te voren weten wat dit mij allemaal op zou leveren. Nu weet ik dat de resultaten uiteindelijk ook mede bepaald worden door je eigen inzet.

 

"De training helpt mij met aanvaarden van wat is gebeurd en vertrouwen hebben in wat gaat komen".

 

Nog niet alle antwoorden die ik zocht heb ik gevonden, maar mijn zoektocht voortzetten voelt nu vrijblijvender dan voor de training toen het me in een soort van verstikkende greep had gekregen. Voelde ik me eerst zo’n robotstofzuiger, steeds weer een stukje gaan, weer botsen tegen een zelfde of volgende muur en er niet echt uitkomen. Nu kan ik weer opkijken, ademhalen en zelf bepalen waar te gaan. Door de training weet ik nu hoe ik zelf kan voorkomen dat ik mijzelf weer kwijt raak. De balans is opgemaakt en ik heb geleerd hoe deze te bewaken. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst, hoe die er ook uit zal zien.

 

Door de balanstraining is mijn glas weer halfvol, zelfs met een slok er uit!

Dank je wel voor jouw hulp daarbij!

 

Marieke, IC-opname in 2013 (septische shock), volgde de individuele Balanstraining (in 2018).

 

René

 

Voor wie twijfelt, hierbij mijn persoonlijke ervaring met Hanneke Oonk en haar bijzondere Balanstraining.

 

Mijn eerste serieuze probleem ontstond zo’n 3 jaar geleden toen ik als docent in de mobiliteit kwam, een soort boventalligheid. Ik kon (intern) op zoek naar ander werk. Begin 2018 diende zich een tweede probleem aan: flinke ruis op mijn hart wat alleen verholpen kon worden met een zware operatie. Na vier maanden wachtlijst ben ik gelukkig succesvol geopereerd. Maar waar ik totaal geen rekening mee had gehouden was de herstelperiode daarna. Eerst een half jaar fysiek herstel, daarna mentaal. En daarna ... weer op zoek naar een andere baan. Tenminste, dat dacht ik.

 

De mentale problemen hebben mij behoorlijk onderuit gehaald: warrigheid, chaotisch, prikkelbaar, geen overzicht hebben, in een cocon leven! ‘Kan ik zo nog wel werken?’ Het bleek te gaan om het post Intensive care syndroom (PICS), een bekend verschijnsel langere tijd ná een stressvolle IC- operatie.

 

Gelukkig heeft de Balanstraining mij enorm goed geholpen. Hanneke heeft mij inzicht gegeven in hoe de hersens werken bij dergelijke chronische stress en angst. Ze heeft ook handvaten gegeven hoe je daarmee om kunt gaan. Dat je blijkbaar een keuze kunt hebben: ‘ga ik me wederom zorgen maken of ga ik (bijvoorbeeld) mediteren?’ En het werkt! Ik heb er dagelijks baat bij!

Ook heeft ze geholpen met de communicatie met anderen (met name mijn werkgever). Want de vraag ‘Hoe leg ik dit uit?’ was naast alle andere zorgen een probleem extra geworden.

De andere deelnemers hebben mij eveneens enorm gesterkt met hun bijzondere verhalen en veel overeenkomstige ervaringen. Je voelt je minder alleen staan.

 

De Balanstraining is hard werken, je krijgt het zeker niet voor niks. Maar het resultaat, daar heb je de rest van je leven profijt van.

 

Hanneke, hopelijk kun je nog voor veel mensen hetzelfde betekenen als voor mij. Heel erg bedankt voor alles.

 

René

 

 

Edwin

 

Negen jaar geleden heb ik zes weken op IC gelegen, waaraan ik PICS/PTSS heb overgehouden.

Afgelopen periode heb ik bij Hanneke, de Balanstraining, en EMDR gevolgd.

De Balanstraining, heeft mij geholpen, het leven weer een beetje te leren begrijpen, en te accepteren hoe dingen zijn. Door mijn opname op IC en de Balanstraining ben ik anders over dingen na gaan denken, en ben ik me ook bewust geworden, dat ik jaren op de automatische piloot heb geleefd. Iets waarbij traumatische ervaringen uit het leven eigenlijk nooit verwerkt zijn geweest.

Na even pas op plaats te hebben gemaakt, zijn we dit jaar begonnen met EMDR-therapie. Onlangs hebben we dit afgesloten. Als gevolg van de therapie, voel ik me tegenwoordig een stuk rustiger, ook de omgeving heeft dit inmiddels opgemerkt.

 

De gevolgen van IC zullen altijd blijven.

 

Wel is het fijn dat ik er inmiddels, beter mee weet om te gaan.

 

Edwin

 

Patricia

 

2 jaar geleden ben ik op de ic terecht gekomen met een PJP schimmel.

Ik heb in totaal 9 weken op de ic gelegen waarvan 5 weken slapende.

 

Toen ik wakker werd kon ik niks, niet eens iets optillen. Toen begon voor mij de revalidatie. Al snel kon ik weer lopen en kreeg ik weer kracht. Na mijn IC opname ben ik naar een revalidatie kliniek gegaan. Daar is vooral aan mijn fysieke revalidatie gewerkt, want merkte dat ik door mijn positiviteit en wilskracht snel vooruit ging, waardoor het mentaal ook goed met mij ging.

 

Na 4 maanden kwam COVID dus was iets eerder klaar met de revalidatie en startte ik bij de fysio, voor mijn conditie en kracht verder op te bouwen.

 

Na 1 jaar merkte ik pas dat ik steeds meer mentale problemen kreeg, concentratie was ver te zoeken, prikkel gevoelig en geheugen liet me ook regelmatig te wensen over. Ik had er te veel last van in mijn dagelijks leven, dat ik op internet ben gaan zoeken en ik kwam al snel tot de conclusie dat ik PICS had.

 

Zo ben ik ook in contact met Hanneke gekomen, want ik wilde er iets aan doen, dit was voor mij geen doen om zo verder te gaan.

 

Ik heb de balanstraining online en op eigen tempo gedaan, dat heb ik als heel prettig ervaren. Hanneke is een fijne vrouw, die empathisch luistert en ook goede tips en adviezen geeft, waar je ook echt mee verder kan. Door de balanstraining heb ik echt naar mezelf leren luisteren en ben ik veel bewuster gaan leven, voorheen was alles op de automatische piloot en had ik niet door wat ik allemaal gezien, gehoord of gedaan had.

 

Ik raad de balanstraining dan ook echt aan voor diegene die ook met cognitieve klachten te maken hebben na een heftige periode.

 

Patricia

 

 

Emile,

 

Emile klopte bij Hanneke aan na een IC-opname eind 2021; een gebeurtenis die het leven van de 50 +-er op zijn kop zette. Een delirium en een BDE hadden zijn vertrouwen in zichzelf en in de wereld onderuit gehaald. De impact op hem en zijn gezin waren enorm.

 

Met zijn tweeën gingen ze op reis om het fundament van Emile opnieuw neer te zetten en hem een nieuw houvast te bieden. Gedurende een jaar vormden maandelijkse gesprekken in de verfrissende buitenlucht van de Blaricummer Heide, praktische oefeningen en 'huiswerk' het recept voor Emile om zijn leven opnieuw richting te geven. 

 

Emile zegt hierover: "Vanaf de intake heb ik Hanneke als gids gezien, met haar ervaring, opmerkzaamheid en kennis van de route die ik aan het afleggen ben. Ik heb mezelf dieper leren kennen en begrijp mijn situatie nu beter. Elke maand ging ik - zij het met gezonde spanning - naar haar toe om mezelf uit te dagen en opnieuw te leren spelen. Daar denk ik met plezier aan terug. Hanneke heeft écht bijgedragen aan mijn herstel."

 

Emile