Inhoud van de training

De Balanstraining is bedoeld voor mensen die op een IC hebben gelegen en waarbij deze periode minimaal 9 maanden daarvoor is afgesloten. De training duurt 10 weken. In deze periode vinden 5 bijeenkomsten van circa 2,5 uur plaats in een groep van maximaal 8 personen.

 

De deelnemers krijgen praktische ondersteuning om te werken aan bewustwording, erkenning en persoonlijke groei. De Balanstraining voor ex-IC-patiënten rust op drie pijlers: Mindfulness, lotgenotencontact en (theoretische en praktische) kennis.

 

Mindfulness 

Mindfulness wordt aangeboden om vanuit een gevoel van rust te leren omgaan met stress, pijn en andere klachten. Je leert bewuster kiezen hoe je dat wilt doen, waardoor de klachten minder invloed hebben op jezelf en je omgeving. Mindfulness richt zich op bewustwording van wat er - op het moment van nu -  ervaren wordt in lichaam en geest. Hierdoor kunnen emoties, lichamelijke sensaties en gedachten opgemerkt worden op het moment, zonder te oordelen. Juist door de ervaringen er gewoon te laten zijn, ontstaat er ruimte om meer vanuit een frisse, actuele vrijheid te kiezen hoe om te gaan met bijvoorbeeld stressvolle situaties, pijn of vermoeidheid.

 

Het thuis beoefenen van Mindfulness is noodzakelijk. Door het vaak herhalen van de oefeningen groeit de bewustwording van lichamelijke signalen of de mentale capaciteit op dat moment. De oefeningen - in de vorm van meditaties zijn beschikbaar op CD. Het gaat zowel om bewuste bewegingsoefeningen als bewustzijnsoefeningen gericht op het lichaam en de geest.

 

De oefeningen maken inzichtelijk hoe je vanuit een gewoonte reageert op situaties en gebeurtenissen. Deze automatische (re)acties kunnen in het dagelijks leven verstorend werken en ze kunnen zelfs leiden tot meer klachten. Door dit te ontdekken, wordt het mogelijk om nadrukkelijk te kiezen voor jezelf waardoor klachten kunnen verminderen. Soms verandert de situatie zélf niet (bijvoorbeeld de pijn), maar wel hoe je ermee omgaat. Ook dat kan verlichting bieden.

 

Wetenschappelijk gezien laat Mindfulness een positief effect zien op de werking van het immuunsysteem. Dit is bij voormalig IC-patiënten vaak ontregeld. Daarnaast is door de vriendelijke basishouding een afname van gevoelens als boosheid en angst zichtbaar. Tenslotte geeft het mogelijkheid tot zelfacceptatie en voelt men meer verbondenheid met anderen. Ook slaapproblemen verminderen door het toepassen van Mindfulness in het dagelijkse leven. Deze positieve effecten kunnen zeer helpend en waardevol zijn in het leren omgaan met het Post-Intensive Care Syndroom (PICS).

 

 

Lotgenotencontact

Lotgenotencontact stimuleert het delen van ervaringen waardoor zowel de herkenning als de erkenning van je eigen situatie wordt versterkt. Voormalig IC patiënten weten van elkaar wat het inhoudt om op een IC te hebben gelegen en wat dat teweegbrengt in de periode erna. Velen hebben weinig tot geen herinneringen aan de periode op de IC en wanneer deze er wel zijn kunnen deze als verwarrend, vreemd en overweldigend ervaren worden. Wanneer je dan persoonlijke ervaringen kunt delen met lotgenoten, geeft dit een bepaalde rust en ontspanning. Het onderlinge contact en het uitwisselen van informatie en ervaringen is ondersteunend bij het acceptatie- en verwerkingsproces. Dit wordt door wetenschappelijk onderzoek bevestigd. 

 

 

Theoretische en praktische kennis

In het werkboek dat de deelnemers bij de start van de training ontvangen, worden diverse onderwerpen uitgewerkt die verband houden met de het verblijf op een IC en de gevolgen van een IC-opname, waaronder het delier en het Post Intensive Care Syndroom (PICS). Specifieke aandacht wordt besteed aan de oorzaken, de gevolgen en het leren omgaan met stress. Het werkboek dient als ondersteuning en naslagwerk. Bovendien beschrijft het oefeningen die tijdens de training of als voorbereiding op de training gedaan worden. De theoretische ondersteuning vergroot de kennis van de deelnemers, waardoor ervaringen en gevoelens beter verklaard kunnen worden en het zelfvertrouwen toeneemt.