Het Post Intensive Care Syndroom

De Balanstraining voor ex-IC-patiënten is ontwikkeld voor mensen die een kritieke ziekte en opname op een intensive care (IC) hebben meegemaakt en die daar 9 maanden na het verlaten van de IC nog klachten van ondervinden. Deze klachten vallen onder het zogenaamde Post Intensive Care Syndroom (PICS).

 

Jaarlijks worden in Nederland ruim 80.000 mensen opgenomen op de Intensive Care. Van deze groep ondervinden ongeveer 25:000 mensen na langere tijd nog (ernstige) klachten. Soms zijn deze klachten al jaren aanwezig zonder dat PICS onderkend wordt. Binnen de gezondheidszorg is kennis over PICS namelijk nog zeer beperkt. Omdat er geen goede verklaring is denken de betrokkenen zelf vaak “dat zij gek zijn”. 

 

Lichamelijke klachten die vaak voorkomen zijn: spier- en zenuwpijnen, verhoogde vatbaarheid, gewrichtsklachten, vermoeidheid, conditionele problemen en spierzwakte. Concentratie en geheugenproblemen, verandering in denksnelheid, overprikkeling door geluid of 'het niet meer kunnen multitasking' zijn voorbeelden van cognitieve problemen. Ten slotte worden ook mentale problemen ervaren, zoals depressie, angsten en paniekstoornissen en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Overigens hoeft iemand niet alle klachten te ervaren voordat je van PICS kunt spreken.

 

De beschreven klachten kunnen van invloed zijn op het persoonlijke en sociale leven. Psychosociale problemen komen geregeld voor evenals conflictsituaties, zowel privé als op het werk. Ook is het hervatten van werk niet altijd mogelijk of moet worden gezocht naar een andere invulling van het werk. Hierdoor kunnen in meer of mindere mate economisch en maatschappelijk gevolgen optreden.

 

Voor wetenschappelijk onderbouwde informatie over PICS wordt verwezen naar:

 Artikelen & media.

 

In samenwerking met patiëntenorganisatie IC Connect en Stichting FCIC zijn twee filmpjes gemaakt om inzicht te geven over de cognitieve en psychische klachten bij voormalig IC patiënten en over PICS-F. Daarnaast zijn de filmpjes PICS en het delier hieronder weergegeven. Deze laatste filmpjes zijn tot stand gekomen in samenwerking met het Radboudumc, de Hoge School Arnhem Nijmegen, St. FCIC en IC Connect en SIA.